OŚRODEK MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY
"SYRIUSZ"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Usługi Prywatne

- Konsultacje lekarza psychiatry dzieci i młodzieży -

lek.med. Aleksandra Lamparska-Warchalska

I wizyta - 200 zł,  kolejne wizyty 150 zł. 

Konieczna wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod nr 32 724 59 21


Psychoterapia indywidualna dla dzieci i młodzieży lub konsultacja psychologiczna dla rodzica

-        praca indywidualna z dzieckiem w obszarze obserwowanych trudności w funkcjonowaniu lub

-        indywidualna terapia mająca na celu pracę w obszarze problemów przeżywanych przez pacjenta lub

-         konsultacja z rodzicem dotycząca omówienia niepokojących zachowań u dziecka i uzyskania wskazówek do dalszego postępowania z dzieckiem

Czas terapii 1h, ilość spotkań ustalana indywidualnie

Koszt 120 zł / 1 godzinę

Konieczna wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod nr 32 724 59 21- Pracownia biofeedbacku

Aktualne informacje znajdują się w zakładce - Pracownia biofeedbacku


Wydanie opinii w trakcie, po terapii, zaświadczenia lekarskiego  - 50 zł


- Usługi prywatne w zakresie terapii indywidualnej i grupowej oraz kinezyterapii i rehabilitacji z terapią SI realizowane są w naszym Ośrodku w Rybniku, ul Dworek 12 b telefon stacjonarny: 32 440 23 45 - szczegóły w zakładce NZOZ RYBNIK usługi prywatne