O¦RODEK MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY
"SYRIUSZ"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Poradnia Zdrowia Psychicznego

 - Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin
 przyjmuje pacjentów do 18 roku życia b±dĽ do 26 lat gdy dziecko uczęszcza do szkoły (konieczna ważna legitymacja szkolna/studencka).       
 - Aby skorzystać z porady należy ustalić termin wizyty w rejestracji O¶rodka. 
 - Pierwsza wizyta najczę¶ciej realizowana jest przez lekarza psychiatrę dzieci i młodzieży. Do lekarza zgłasza się dziecko wraz z rodzicem ( rodzicami) / opiekunem prawnym. Należy wzi±ć ze sob± posiadan± dokumentację medyczn±, psychologiczn± dziecka, opinię z przedszkola / szkoły. Podczas wizyty lekarz ustala wstępn± diagnozę medyczn± i proponuje dalszy plan terapii
 - Jeżeli pacjent był diagnozowany w innej placówce i ma skierowanie od lekarza psychiatry lub innego lekarza na terapię psychologiczn± lub psychoterapię nie ma konieczno¶ci ponownej konsultacji lekarskiej w naszej Poradni. W skierowaniu do PZP dla Dzieci i Mlodzieży musi się znaleĽć diagnoza medyczna wraz z kodem ICD 10 oraz wskazania do konkretnego rodzaju terapii.
 - W poradni nie obowi±zuje rejonizacja, możemy przyjmować pacjentów z różnych regionów.

Rodzaje ¶wiadczeń :

  • diagnoza i leczenie psychiatryczne
  • orzecznictwo psychiatryczne
  • diagnoza psychologiczna
  • psychoterapia indywidualna
  • pomoc psychologiczna
  • psychoterapia grupowa
  • psychoedukacja pacjenta i jego rodziny
  • praca z rodzin±
  • program terapeutyczno-rehabilitacyjny dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera

- Zespół Leczenia ¦rodowiskowego
przyjmuje pacjentów dziecięco-młodzieżowych oraz osoby dorosłe. 
Aby skorzystać z porady należy ustalić termin wizyty w rejestracji O¶rodka. 
Pierwsza wizyta najczę¶ciej realizowana jest przez lekarza psychiatrę,  lekarz ustala wstępn± diagnozę medyczn± i proponuje dalszy plan terapiiJeżeli pacjent był diagnozowany w innej placówce i ma skierowanie od lekarza psychiatry lub innego lekarza na terapię psychologiczn± lub psychoterapię nie ma konieczno¶ci ponownej konsultacji lekarskiej w naszej Poradni.
W skierowaniu musi się znaleĽć diagnoza medyczna wraz z kodem ICD 10 oraz wskazania do konkretnego rodzaju opieki / terapii. Leczenie realizowane jest w ¶rodowisku zycia pacjenta w zależno¶ci od stanu pacjenta i zaleceń terapeutycznych.