OŚRODEK MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY
"SYRIUSZ"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Oddział dzienny - oferta medyczna

Zaburzenia leczone w Oddziale :
 1. zaburzenia emocji, mieszane zaburzenia zachowania i emocji, nerwice dziecięce
 2. adhd
 3. autyzm dziecięcy, HFA (autyzm wysoko funkcjonujący), zespół Aspergera
 4. opóźnienie rozwoju psychoruchowego
 5. zaburzenia lękowe, dysfunkcjonalna nieśmiałość, problemy w relacjach rówieśniczych
 6. mutyzm wybiórczy
 7. zespół natręctw
 8. tiki
 9. dolegliwości psychosomatyczne, bóle psychogenne
 10. odmowa chodzenie do szkoły
 11. trudności w nauce, dysleksja rozwojowa