O¦RODEK MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY
"SYRIUSZ"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Kadra

Dysponujemy wykwalifikowan± kadr±:

 1. Lekarze specjali¶ci:
  • lek.med. Aleksandra Lamparska-Warchalska - specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, pediatra, kierownik NZOZ
  • lek.med. Dorota Ma¶nica-Machej - specjalista psychiatra      
  • lek.med. Beata Chwalba - specjalista psychiatra
 2. Psycholodzy, psychoterapeuci :
  • mgr Joanna Łaski-Głuch - psycholog
  • mgr Ewa Koper-Zaj±c - psycholog, psychoterapeuta, terapeuta rodzinny
  • mgr Justyna Popławska- psycholog, psychoterapeuta
  • mgr Barbara Królewicz - psychoterapeuta, pedagog
  • mgr Regina Mazurkiewicz - psycholog, pedagog
  • mgr Ewelina Janiak - psycholog, psychoterapeuta
  • mgr Monika Płuciennik - psycholog kliniczny
  • mgr Maria Kruczek - psycholog kliniczny, psychoterapeuta
  • mgr Tomasz Lepszy - psychoterapeuta, pedagog
  • mgr Joanna Brachmańska-Mieszczak - psycholog, terapeuta BFB
  • mgr Katarzyna Tesluk - psycholog
 3. Terapeuci:
  • mgr Elżbieta Figura - terapeuta zajęciowy, pedagog – nauczyciel z zakresu terapii pedagogicznej,terapeuta EEG, RSA Biofeedback, terapeuta metody RR,pedagog z ukończonym szkoleniem z zakresu AAC, terapeuta Ruchu Rozwijaj±cegoWeroniki Sherborne IIIst.
  • mgr Katarzyna Suchoń - terapeuta zajęciowy,  pedagog nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, oligofrenopedagog, terapeuta Ruchu Rozwijaj±cego Weroniki Sherborne I st.
  • mgr Dominika Sroczyk - terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, pedagog z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju
  • Jacek Gajda - terapeuta zajęciowy, terapeuta Ruchu Rozwijaj±cego Weroniki Sherborne I st.
 4. Dogoterapeuci:
  • mgr Barbara Placek-Burliga - certyfikowany dogoterapeuta, pedagog
 5. mgr Katarzyna Kwa¶niewska - Sobala - neurologopeda
 6. Barbara Bugla - technik fizjoterapii
 7. Rejestracja: 
  • Beata Madejska - kierownik 
  • piel. Agnieszka Szczepara