O¦RODEK MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY
"SYRIUSZ"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pracownia Biofeedbacku


Terapi± EEG Biofeedback zajmujemy się od kilkunastu lat. Specjalizujemy się w treningach u dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, autyzmem, adhd, zachowaniami impulsywnymi, tikami. Nasz personel posiada kwalifikacje zgodne z aktualnymi wytycznymi BFB oraz ma do¶wiadczenie terapeutyczne w pracy z dziećmi z zaburzeniami i zachowaniami problemowymi.
W celu zwiększenia efektywno¶ci oraz bezpieczeństwa prowadzonej terapii wprowadzili¶my monitorowanie przebiegu sesji przez terapeutę BFB posiadaj±cego potwierdzone przez Biomed Neurotechnologie Wrocław kwalifikacje do nadzoru i wsparcia merytorycznego zatrudnionych w naszym O¶rodku terapeutów oraz superwizję terapii prowadzona przez lekarza neurologa dziecięcego.Nasze pracownie znajduj± się w OMT "Syriusz" w Żorach i w Rybniku

Szczegółowe informacje w zakładkach

Rejestracja telefoniczna lub osobista w O¶rodku w Żorach lub w Rybniku