OŚRODEK MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY
"SYRIUSZ"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Oddział dzienny

  • na terapię w Oddziale Dziennym potrzebne jest skierowanie z naszej Poradni lub wystawione przez specjalistę psychiatrę, neurologa, pediatrę lub innego lekarza zawierające diagnozę medyczną wraz z kodem wg ICD 10. Skierowanie musi być zaadresowane do oddziału dziennego psychiatrycznego rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży. Do skierowania należy dołączyć wszystkie posiadane dokumenty medyczne, psychologiczne, oświatowe.

  • skierowanie jest rejestrowane w kolejce oczekujących i realizowane w miarę wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych

  • przed planowanym przyjęciem pracownik rejestracji kontaktuje się telefonicznie z rodzicem, uzgadnia datę przyjęcia na Oddział oraz terminy zajęć terapeutycznych. Niezgłoszenie się na planowany termin przyjęcia, bez podania ważnej, udokumentowanej przyczyny, jest równoznaczne z rezygnacją z leczenia w oddziale i odesłaniem skierowania.

  • przyjęcie na Oddział polega na zebraniu wywiadu psychologicznego, lekarskiego, badaniu,ustaleniu planu terapii

  • w trakcie pobytu dziecko uczestniczy w zaleconych zajęciach terapeutycznych indywidualnych lub grupowych zgodnie z planem

  • regularnie omawiane jest funkcjonowanie pacjenta i postępy w terapii w trakcie odpraw personelu, ewentualna modyfikacja planu leczenia

  • leczenie zakończone jest rozmową podsumowująca z psychologiem prowadzącym, dalszymi zaleceniami, sporządzeniem karty wypisowej