OŚRODEK MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY
"SYRIUSZ"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Opis programu - co oznacza ATUT

ATUT - Autyzm Tu i Teraz. Autorski program kompleksowego leczenia spektrum zaburzeń autystycznych
Atut - Autyzm tu i teraz 

Nazwa „Autyzm tu i teraz” oznacza, że to model programu terapii dopasowuje się do pacjenta a nie pacjent jest włączany w sztywne ramy terapeutycznych określonej metody. 

Tak jak w całej medycynie nie ma jednej „cudownej”, uniwersalnej terapii dla wszystkich pacjentów, również w przypadku ASD leczenie musi być dostosowane do każdego dziecka. W programie Atut formułowane są cele terapeutyczne krótko- i długoterminowe dla każdego pacjenta i na tej podstawie konstruowany jest program leczniczy. Aby zapewnić kompatybilność oddziaływań poza ośrodkiem rodzice/opiekunowie objęci są psychoedukacją. 

Program zakłada, że nasi pacjenci włączeni w Atut są w kompleksowy sposób leczeni i nie wymagają dodatkowych oddziaływań. Każde dziecko leczy się u nas  5 godzin dziennie, co zgodnie z najnowszymi standardami jest optymalnym wymiarem czasu trwania terapii w autyzmie. W założeniach Atut dom ma być miejscem, w którym dziecko odpoczywa a rodzina spędza wspólnie czas, a nie miejscem pracy terapeutycznej (dotyczy wyłącznie pacjentów objętych kompleksowym programem).

Cechuje nas medyczne podejście do leczenia a  działania oświatowo-edukacyjne realizowane w naszym przedszkolu terapeutycznym i w szkole terapeutycznej są dostosowane do procesu terapii dziecka.