OŚRODEK MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY
"SYRIUSZ"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Strona Główna

OŚRODEK MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY
"SYRIUSZ"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

lek.med. Aleksandra Lamparska-Warchalska - kierownik NZOZ
mgr Jadwiga Trzetrzelewska - dyrektor ekonomiczno-finansowy spółki cywilnej

www.nzozsyriusz.pl
44-240 Żory, Aleja Wojska Polskiego 3c
Telefon stacjonarny: 32 723 12 74, 32 724 59 21
Telefon komórkowy: 666 379 004  Fax: 32 723 12 75
e-mail: osrodek@nzozsyriusz.pl

               


Informujemy, że w naszej Poradni realizujemy 
program terapeutyczno-rehabilitacyjny dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera
(konieczne skierowanie lekarskie)

OGŁOSZENIA:

Poszukujemy lekarza psychiatrę dzieci i młodzieży lub lekarza w trakcie specjalizacji ( z możliwością realizacji staży specjalizacyjnych w ramach zatrudnienia w naszym Ośrodku ) lub lekarza psychiatrę zainteresowanego pracą z młodzieżą

Poszukujemy psychoterapeutę (tylko z certyfikatem) do pracy w poradni zdrowia psychicznego i w dziennym oddziale psychiatrycznym rehabilitacyjnym dla dzieci i młodzieży.


Gwarantujemy możliwość rozwoju zawodowego oraz pracę w doświadczonym zespole.

 


POLITYKA JAKOŚCI i ŚRODOWISKOWA

OMT SYRIUSZ w Żorach

OŚRODEK MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY SYRIUSZ w Żorach realizuje świadczenia medyczne w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży i osób dorosłych.

Naszym celem jest dążenie do udzielania świadczeń medycznych na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów, zapewniając im i personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.

Nasz cel chcemy osiągnąć poprzez:

·       zwiększanie skuteczności leczenia poprzez dobór i zatrudnianie personelu o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym,

·       zapewnienie nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych,
podnoszenie standardu wyposażenia zakładu,

·       strukturę organizacji pracy umożliwiającą sprawną realizację zadań,
podnoszenie komfortu pracy,

·       identyfikację potrzeb i oczekiwań oraz analizę poziomu satysfakcji Pacjentów,
ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością,

·       spełnienie wymagań Pacjentów, wymagań NFZ

·       postępowanie zgodnie z prawem i innymi uregulowaniami środowiskowymi,odnoszącymi się do OMT SYRIUSZ,

·       działania na rzecz poprawy środowiska i zapobiegania zanieczyszczeniom,

·       zaangażowania kierownictwa w działania na rzecz rozwoju SYRIUSZ SC.

·       oraz podnoszenia świadomości naszych pracowników poprzez zrozumienie zasad Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego, zgodnych z wymaganiami norm EN ISO 9001:2008 oraz EN ISO 14001:2004,

Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia udzielanych świadczeń medycznych i działań proekologicznych,ku zadowoleniu naszych obecnych i przyszłych klientów

                                                             Dyrektor Ośrodka mgr Jadwiga Trzetrzelewska