OŚRODEK MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY
"SYRIUSZ"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Strona Główna

OŚRODEK MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY
"SYRIUSZ"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ


lek.med. Aleksandra Lamparska-Warchalska - kierownik NZOZ
mgr Jadwiga Trzetrzelewska - dyrektor ekonomiczno-finansowy spółki cywilnej

www.nzozsyriusz.pl
44-240 Żory, Aleja Wojska Polskiego 3c
Telefon stacjonarny: 32 723 12 74, 32 724 59 21
Telefon komórkowy: 666 379 004  Fax: 32 723 12 75
e-mail: osrodek@nzozsyriusz.pl


Informujemy, że w związku z licznymi pytaniami rodziców o możliwość terapii dzieci w naszym Ośrodku w ramach usług prywatnych od lutego br uruchamiamy terapię indywidualną, grupową oraz kinezyterapię z Si w placówkach w Żorach i w Rybniku. Szczegóły w zakładkach NZOZ Żory, NZOZ Rybnik - usługi prywatne oraz pod naszymi numerami telefonów                 

OGŁOSZENIA:

Poszukujemy lekarza psychiatrę dzieci i młodzieży lub lekarza w trakcie specjalizacji ( z możliwoœcią realizacji staży specjalizacyjnych w ramach zatrudnienia w naszym Ośrodku ) lub lekarza psychiatrę zainteresowanego pracą z młodzieżą


POLITYKA JAKOŚCI i ŚRODOWISKOWA

OMT SYRIUSZ w Żorach

OŚRODEK MEDYCZNO -TERAPEUTYCZNY SYRIUSZ w Żorach realizuje świadczenia medyczne w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży i osób dorosłych.

Naszym celem jest dążenie do udzielania wiadczeń medycznych na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów, zapewniając im i personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.

Nasz cel chcemy osiągnąć poprzez:

 • zwiększanie skuteczności leczenia poprzez dobór i zatrudnianie personelu o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym,
 • zapewnienie nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych,
 • podnoszenie standardu wyposażenia zakładu,
 • strukturę organizacji pracy umożliwiającą sprawną realizację zadań,
 • podnoszenie komfortu pracy,
 • identyfikację potrzeb i oczekiwań oraz analizę poziomu satysfakcji Pacjentów, ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością,
 • spełnienie wymagań Pacjentów, wymagań NFZ
 • postępowanie zgodnie z prawem i innymi uregulowaniami œrodowiskowymi,odnoszącymi się do OMT SYRIUSZ,
 • działania na rzecz poprawy środowiska i zapobiegania zanieczyszczeniom,
 • zaangażowania kierownictwa w działania na rzecz rozwoju SYRIUSZ SC.
 • podnoszenia świadomości naszych pracowników poprzez zrozumienie zasad Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego, zgodnych z wymaganiami norm EN ISO 9001:2008 oraz EN ISO 14001:2004,

Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia udzielanych świadczeń medycznych i działań proekologicznych,ku zadowoleniu naszych obecnych i przyszłych klientów

                                                             Dyrektor Ośrodka mgr Jadwiga Trzetrzelewska